Mësimi i muzikës promovon një ndjenjë të gëzimit. Fëmijët mësojnë të kenë një sens të mirë të dëgjimit dhe të shprehin veten përmes këngëve dhe muzikës së thjeshtë. Kjo ndihmon në zhvillimin e aftësive auditive dhe emocionale.