Vizioni ynë është të kultivojmë individë elastikë, empatikë dhe të sigurt, të cilët bëhen nxënës entuziastë, udhëheqës të dhembshur, dhe anëtarë kontribuues të shoqërisë.