Kur fëmijët mësojnë elemente të thjeshta të robotikës ata zhvillojnë aftësi të problem – zgjidhjes dhe njohuri në fushën e teknologjisë. Duke punuar me robotë të thjeshtë, ata zhvillojnë aftësi logjike dhe kreative, ndërsa edhe kanë mundësinë të marrin njohuritë e para për programim.